Polityka prywatnoci i cookies Sklepu internetowego vindii.pl

I. Definicje
Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu internetowego, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik.
II. Informacje ogólne
1. Polityka prywatnoci i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – VINDYGA Aleksandra Windyga (pełne dane w Regulaminie Sklepu internetowego) i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego.
2. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w nastpujcy sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. poprzez zapisywanie w urz
dzeniach kocowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”).
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu)
III. Informacje w formularzach
1. Firma VINDYGA właciciel strony vindii.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
2. Firma VINDYGA właciciel strony vindii.pl moe zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostpniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba e poniej okrelono inaczej (wynika z przepisów prawa).
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikajcym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (załoenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja).

IV. Informacja o plikach cookies

1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególnoci pliki tekstowe, które przechowywane są w urzdzeniu kocowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Klienta pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest operator Sklepu internetowego vindii.pl firma VINDYGA

4. Pliki cookies wykorzystywane są w nastpujcych celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumie, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;

b. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dziki której Klient nie musi na kadej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. okrelania profilu Klienta w celu wywietlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególnoci sieci Google.

5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urzdzeniu kocowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przegldarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urzdzeniu kocowym Klienta przez czas okrelony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez Klienta.

6. Oprogramowanie do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) zazwyczaj domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzdzeniu kocowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przegldarka internetowa umoliwia usunicie plików cookies. Moliwe jest take automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegldarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnoci dostpne
na stronach internetowych Sklepu internetowego.

8. Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujcych ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów.

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnoci sieć Google, do wywietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację ciece nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

10. Klient moe nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptujc zgody na ich przetwarzanie wywietlajcej się na stronie (moe to spowodować niepoprawne działanie serwisu).

11. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient moe przegldać i edytować informacje wynikajce z plików cookies przy pomocy narzdzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

V. Serwer

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi wiadczonych usług hostingowych.

2. Przegldane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlega:
a. czas nadej
cia zlecenia lub zapytania,
b. czas wys
łania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d. informacje o błędach jakie nastpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejcie do stron Sklepu internetowego nastpiło przez odnonik, f. informacje o przegldarce Klienta,

g. informacje o adresie IP.

3. Dane powysze nie są kojarzone z konkretnymi osobami przegldajcymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe.

4. Dane powysze są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. VI. Udostpnienie danych

1. Dane podlegają udostpnieniu podmiotom zewntrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Sprzedawca moe mieć obowizek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upowanionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikajcym z żądania.

3. Sprzedawca moe udostpnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmujcemu prawa i obowizki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego.
W takim przypadku Klienci zostan
ą poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowizujcymi przepisami.

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujce się obsługą informatyczną administratora danych.

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sklep internetowy www.vindii.pl dba o bezpieczestwo danych osobowych Klientów, dlatego wszdzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie midzy Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dziki temu Klienci nie muszą się martwie dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

2. Administratorem danych osobowych jest firma VINDYGA Aleksandra Windyga Ul. Struga 51/44, 90-640 Łódź , Kontakt: biuro@vindii.pl

3. Dane osobowe zostały przekazane wiadomie i dobrowolnie oraz bdą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w paragrafach III pkt4, IV pkt 4 oraz w V pkt 4 niniejszego dokumentu.

4. Bez wyranej zgody dane osobowe nie bdą udostpniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu.

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.

1. Zgodnie z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) Firma VINDYGA właciciel strony vindii.pl zapewnia Klientom swobodny dostp do danych osobowych, ich zmian, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

2. Dostp, zmiana, poprawianie danych osobowych moe być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bdź kontakcie z Działem Obsługi klienta.

3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest moliwość cofnicia kadej z wyraonych zgód (np. newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczajc w to cookies (patrz pkt 8).

4. Wszelkie informacje odnonie dostpu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Pastwo kontaktujc się z naszym Działem Obsługi Klienta - tel: 602 710 401 bdź poprzez kontakt drogą mailow: biuro@vindii.pl

6. Firma VINDYGA właciciel strony vindii.pl uywa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta.

7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w paragrafie IX niniejszego dokumentu.

9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowizuj, w przypadku braku okrelenia owego terminu obowizują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujcych administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba e przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyraona zgoda (np. Umowa kupna/sprzeday).

IX. Zarzdzanie plikami cookies - jak w praktyce wyraać i cofać zgod? Sprzedawca informuje take Uytkowników, e istnieje moliwość takiej konfiguracji przegldarki internetowej, która uniemoliwia przechowywanie plików cookies na urzdzeniu kocowym Uytkownika. Sprzedawca wskazuje take, e pliki cookies

mogą być przez Uytkownika usunite po ich zapisaniu przez Sprzedawc, poprzez: odpowiednie funkcje przegldarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzdzi dostpnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Uytkownik.

Pod poniszymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunicia cookies w najpopularniejszych przegldarkach internetowych.

o Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

o Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

o Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

o Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Product added to compare.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityka Prywatności i Plików Cookies Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu / polityki Cookies.